Inne,  Praca

Nad przestrzeganiem przepisów i zasad czuwa Państwowa Inspekcja Pracy.

Co kryje się pod określeniem usługi Bezpieczeństwa pracy? To bardzo ważne zadania, jakimi zajmuje się wiele przedsiębiorstw, oferują one również bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic w tym dziwnego. Dlaczego?

 

Ponieważ szkolenia Bhp są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich pracowników, którzy dopiero co rozpoczęli pracę na nowym stanowisku. Kursy LJM – usługi BHP dzielimy na 2 rodzaje. Jakie rzeczywiście mamy rodzaje? To szkolenia tak zwane wstępne obejmujące instruktaż ogólny a także instruktaż stanowiskowy a także szkolenia okresowe. Odbywają się one w godzinach pracy oraz nie mogą one trwać mniej niż trzy godziny lekcyjne.

 

Nowy pracownik zaznajamia się wtedy z kluczowymi zasadami Bezpieczeństwa pracy, czyli z bezpieczeństwem pracy oraz higieną pracy. A mówiąc dokładniej z zasadami, jakie są powiązane z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem obowiązków. Nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad Bezpieczeństwa pracy w naszych krajowych zakładach czuwa, nikt inny, jak tylko PIP. Jeżeli jest mowa o wspomnianym wyżej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on bez wątpienia zrobiony, zanim do pracy zostanie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na bardzo liczne zagrożenia. Dlatego też tak ważne jest, by dowiedział się, jakie istnieją sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami. Najpierw tłumaczy to na wstępnej rozmowie przełożony danego pracownika, a kolejno bardziej szczegółowo przedstawia to a dodatkowo omawia pozostałe czynności instruktor. Etapem końcowym jest przeprowadzony test z przekazanych przez instruktorów uprzednio oraz zebranych informacji.

 

Instruktaż stanowiskowy powinien być jednak powtórzony w pewnych przypadkach, jeśli przykładowo na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich zmiana procesu technologicznego czy organizacja stanowisk. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu stanowiskowe a także ogólnego powinno być potwierdzone poprzez danego pracownika na piśmie oraz zaznaczone w jego aktach. To oświadczenie musi zawierać imię oraz nazwisko pracownika oraz dodatkowo datę a także miejsce zaliczenia takiego kursu, a także podpis. Są też wspomniane szkolenia Bezpieczeństwa pracy zwane okresowymi. Ich czas trwania jest uzależniony od generalnego programu – max. są to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeśli dany pracownik pokaże własne obowiązujące zaświadczenie, które potwierdza zaliczenie wymaganego kursu okresowego Bhp w danym okresie u innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To bardzo ważna informacja. To szkolenie może niewątpliwie obejmować pozostałą grupę stanowisk, jednakże program szkolenia musi brać pod uwagę zakres, jaki jest konieczny by dopuścić do pracy na całkiem innym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *